actuele projecten
DEMIN Bureau voor Demografie en Innovatie. Uw partner in projecten die er toe doen! Demin gelooft in de productieve en innovatieve kracht van 45-plussers! Een overvloed aan menselijk kapitaal is direct beschikbaar. Om de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd op te lossen.
ILC Zorg voor Later
Directeur Ger Tielen van Demin, was van juli 2007 tot juli 2009 tevens directeur van ILC Zorg voor Later, een kennisplatform voor de derde levensfase. Sinds juli 2009 vervult hij de functie van bestuursadviseur, verantwoordelijk voor internationale zaken en projecten op het gebied van nieuwe woonvormen, arbeidsparticipatie en maatschappelijke inzet, ICT. Lees verder...
Jan Brouwer Conferentie
Op 18 januari 2005 organiseert Demin in opdracht van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de Tweede Jan Brouwer Conferentie over het thema Van nazorg naar voorzorg – Anticiperen op demografische veranderingen. Lees verder...
Participatie
Een langer leven invullen met werk, ondernemerschap, actie en nieuwsgierigheid. Of alleen maar sjouwen voor het goede doel. Vele ouderen zouden gebaat zijn met betere voorwaarden voor participatie en een verkenning van de individuele mogelijkheden. Lees meer...
Kennisnetwerk Work Ability Index
Demin vervulde een voortrekkersrol bij de introductie van de ‘Work Ability Index in de afgelopen jaren in Nederland. Lees meer...
Kuren in Duitsland
Demin is ontwikkelingspartner voor enkele Duitse kuuroorden, werkt aan het exploreren van de mogelijkheden die kuuroorden bieden op het gebied van reïntegratie en preventie en behandeling van Nederlandse patiënten en respijtzorg voor mantelzorgers. Lees meer...
Cultuur - Art Age
Samen met business partner Catharsisproducties te Amsterdam heeft Demin in 2008 Art’Age opgericht, een stichting die de bijdrage van ouderen aan de wereld van kunst en cultuur wil zichtbaar maken en verhogen Lees meer...
Bi-laterale samenwerking Nederland - Duitsland
demin-logo
Demin helpt bij het zoeken van een partner voor ontwikkelingsprojecten; de organisatie van studiereizen en bij de communicatie met organisaties in Duitsland. Demin organiseerde studiereizen op het gebied van ‘age diversity management’ en andere thema’s naar bedrijven en research instituten in Bonn, Keulen, Stutgart, New York, Washington, Berlijn, Helsinki en Stockholm.
Ouderen in cartoons
Demin's business partner Aber-Yes identificeerde en rubriceerde in opdracht van de Taskforce Ouderen en Arbeid cartoons op het gebied van ouderen en arbeid. Lees meer...